برترین های مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر کشور در شهرکرد معرفی شدندبه گزارش ایرنا، مسابقات رشته شنا مقطع متوسطه اول و مقطع ابتدایی در ماده 100 متر کرال پشت متوسطه’غزل صبوری، ‘ریحانه نوروزی’ و’ساجده تاتلاری’ از استان های قزوین ، شهرستان تهران و قزوین اول تا سوم شدند.
در ماده50 متر آزاد ابتدایی ‘روژان الهی’ رومینا میرزایی’و ‘یونا نیاکان’ از استان های تهران، البرز و گلستان برتر معرفی شدند.
در ماده 50 متر آزاد 10 ساله ‘راشین جعفری’، ‘مرضیه شاه قلیان’ و ‘دینا زمان’ از استان های فارس ، چهار محال بختیاری و البرز اول تا سوم شدند.
در ماده 200 متر مختلط انفرادی متوسطه ‘ریحانه نوروزی’، ‘پگاه لطیفی’ و ‘ستایش پور تالاری ‘ از شهرستان تهران، تهران عناوین برتر را کسب کردند.
در ماده 100متر آزاد متوسطه ‘ مریم شیخ علیزاده’ ، ‘طلیعه توسل’ و ‘نسترن محمدی’ از استان های تهران، البرز اول تا سوم شدند.
در ماده 100متر پروانه ابتدایی ‘ مارال مزلقانی’ ، ‘ رها وثاقی باهر ‘ و ‘ نازنین زهراعبدی’ از استان های تهران، آذربایجان شرقی و شهرستان تهران اول تا سوم شدند.
در ماده 50 متر پروانه متوسطه ‘مریم شیخ علی زاده’، ‘زهرا ملک زندی ‘و ‘هستی گودرزی’ از استانهای تهران، شهرستان تهران مقام های برتر را کسب کردند.
ماده 50 متر قورباغه ابتدایی ماه صنم ذرات بصیر و رومینا میرزایی مشترکا اول و مهلا نواده خزعل سوم شدند.
بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشی دانش آموزان دختر کشور از روز چهارشنبه 25 مرادماه جاری در 2 رشته شنا و بازی های بومی محلی در مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز شهرکرد آغاز و تا 28 مرداد ماه جاری ادامه دارد.
خبرنگار:سمیه پناهنده**انتشار دهنده : محمود رئیسی
7360/2097انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید