تیتر خبر همایش ها و سمینارهای تخصصی

آخرین مطالب

پایان نامه فلسفه، معارف و الهیات
  • فلسفه و منطق
  • فلسفه علم
  • ادیان و عرفان
  • تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  • علوم قرآن و حدیث
  • فلسفه و حکمت اسلامی

رشته الهیات و معارف اسلامی دارای شش گرایش علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه شافعی، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی و ادیان و عرفان است.

گرایش علوم قرآن و حدیث

درگرایش علوم قرآن و حدیث دانشجویان 12 واحد تفسیر قرآن کریم می گذرانند که در این 12 واحد با شان نزول، مفهوم آیات و تفسیرهای مهم قرآن کریم آشنا می شوند. همچنین دانشجویان 12 واحد درسی در زمینه علوم قرآنی مطالعه می کنند که در این 12 واحد با علوم خاصی که هر پژوهشگر قرآن باید با آنها آشنا باشد مثل مبحث مجمل و مبین، منطوق و مفهوم، آشنا می شوند که لازمه فهم و درک قرآن و تفسیر و تبیین آن می باشد.علاوه بر مباحث قرآنی دانشجویان این گرایش در بخش حدیث، با علم الحدیث، درایه الحدیث، فقه الحدیث، مجامع حدیثی شیعه و اهل تسنن و اصطلاحات حدیث آشنا می شوند یعنی دانشجویان به طور اجمالی تاریخ تطور، تحول و پیدایش علم حدیث از دیدگاه اهل تشیع و تسنن، معنا و مفهوم اصطلاحات علم حدیث و مفهوم و محتوای احادیث را مطالعه می کنند.

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، وظایف و حقوق انسان را از دیدگاه تشریعات الهی بیان می کند، حقوقی که از روی حکمت و بر روی محور مصالح ومفاسد خردمندانه است و در زمینه رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت می باشد.

گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشجویان را با تاریخ و جغرافیای ممالک اسلامی آشنا می کند یعنی دانشجویان با فرهنگ، عادات و رسوم مسلمانهای نقاط مختلف جهان از جمله مسلمانهای آسیای جنوب شرقی، شمال آفریقا، اروپا و آمریکا آشنا می شوند. همچنین با تاریخ اسلام از زمان ظهور پیامبراکرم تا زمان حال، تاریخ تشکیلات اسلامی (آشنایی با نظام و تشکیلات دولتهای مسلمان اعم از نظام مالی، نظام اداری، تشکیلات سیاسی و ...)تاریخ علوم ( علوم عقلی و نقلی که از اسلام زاده شده است) تاریخ ناحیه ای، تاریخ سال شمار، مآخذشناسی تاریخی(شناخت منابع و مآخذ تاریخی)، تاریخ نگاری (آشنایی با شیوه های تاریخ نگاری در اسلام و انواع تاریخ نگاری اعم از وقایع نامه، معاجم الرجال، طبقات، احوال بلاد، احوال امم و...) تاریخ هنر معماری اسلامی و تاریخ آموزش و پرورش اسلامی آشنا می گردند.
دروس تخصصی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

گرایش ادیان و عرفان

در گرایش ادیان و عرفان دانشجویان با تاریخ ظهور و گسترش ادیان زنده(ادیانی که هنوز پیروان بسیاری دارند) آشنا می شوند و سه بخش اساسی احکام و آداب، عقاید و اخلاق را در هر دینی مطالعه می کنند که البته در این مطالعه شخص پژوهشگر درصدد اثبات حقانیت یا بطلان دین خاصی نیست بلکه درصدد شناسایی و درک مواضع مشترک می باشد. گفتنی است که ادیان زنده ای که دانشجویان مطالعه می کنند، براساس خاستگاه آنها به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
الف) ادیان خاورمیانه که شامل ادیان سامی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام می شود که پیامبران آنها نسلشان به حضرت ابراهیم می رسد و دین زردتشت که خاستگاه آن ایران است.
ب) ادیان خاور دور که ادیان کشورهای چین و ژاپن است و شامل " کنفوسیوس"، " تائو" و " شین تو" می گردد.
ج) ادیان شبه جزیره هند که عبارتند از: هندو، بودا و جین.
همچنین دانشجویان این گرایش عرفان را به عنوان یکی از مباحث مقایسه ای در ادیان مطالعه می کنند و با ادبیات عرفانی اسلام آشنا می شوند.دروس تخصصی گرایش ادیان و عرفان:معارف شیعه، تاریخ فرق اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه غرب، کلیات علم کلام، تفسیر عرفانی قرآن، متون عرفانی فارسی، تاریخ تصوف، متون ادیان و عرفان به زبان خارجی، ادیان ابتدایی و قدیم، ادیان ایران قبل از اسلام، دین یهود و مسیحیت، ادیان هند، دین

بودا و خاور دور، روش شناسی ادیان

هر دانشجوی رشته الهیات و معارف اسلامی باید به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده و به آن علاقه مند باشد چرا که برای ورود به وادی قرآن و حدیث و مطالعه تاریخ و تمدن کشورهای مسلمان و کتب عرفانی و فلسفی اسلامی و یا تحقیق و مطالعه بر روی فقه و مبانی حقوق اسلامی آشنایی با عربی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.همچنین دانشجویان این رشته لازم است که با زبان انگلیسی آشنا باشند تا بتوانند معارف اسلامی را بسط و گسترش دهند و در این زمینه تبلیغ کنند. این آشنایی برای دانشجویان گرایش ادیان و عرفان ضروری تر است چون کتب مذهبی ادیان دیگر به زبان عربی نوشته نشده است و برای مطالعه این کتب باید حداقل به زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی مسلط بود.در ضمن باید مسایل و مباحث یا وقایع تاریخی را به خوبی تجزیه و تحلیل کند نه اینکه تنها به حجم محفوظات خود بیفزاید.

الف) طرح مختصر تاریخ فلسفه اسلامی

1) تفکر عقلی در کتاب و سنت و نقش اهل بیت و پیروان ایشان در شکوفایی تفکر عقلی

کلیات
تفکر عقلی در کتاب و سنت
کتاب و سنت خاستگاه عرفان اصیل اسلامی
درآمدی بر مکاتب کلامی و زمینه های ظهور آنها
منطق و سیره تطور آن در دنیای اسلام
نگاهی اجمالی به عرفان اسلامی
عرفان در سرزمین های اسلامی
پیروان مکتب اهل بیت (ع) پیشگامان تفکر عقلی در جهان اسلام

2) معتزله، کندی و شاگردان و معاصران وی قرون 3 و 4

معتزله
کندی
حرانیین
محمدبن زکریا رازی و ابن راوندی

3) از فارابی تا ابن مسکویه رازی قرن 4

ابونصرفارابی (339)، ابوشرمتی (328)، یحیی بن عدی (364)، ابوسلیمان جستانی
اخوان الصفا
جریان فکری باطنیه و اسماعیلیه
ابوالحسن عامری (381)
ابن مسکویه (420)

4) ابن سینا، حکمت مشاء، شارحان و منتقدان (قرون 5 و 6)

فلسفه مشاء: وضع کلی و اهم تعالیم
روش شناسی، ممیزات و اصول متفق علیه آن
مشاء اسلامی و مشاء یونانی و ارزیابی وجوه اشتراک و تمایز آنها
مابعدالطبیعه، طبیعیان و فلسفه نفس ابن سینا
ابوعبدا... معصومی، بهمنیار، لوکری
غزالی، ابوالبرکات بغدادی شهرستانی

5) جریان های فکری متفاوت یا معارض فلسفه اسلامی

ظاهریه
اهل حدیث و سلفیه و حشویه و کرامیه و جهمیه
اشاعره: تأسیس و سیر تطور آن
ماتریدیه
مذهب ذرّی و اتم گرایی در مکاتب کلامی

6) فلسفه اسلامی درغرب عالم اسلام

ابن مسرّه
ابن باجه (533)
ابن طفیل (581)
ابن رشد (595)
ابن خلدون (808)
ابن سبعین (669)

7) حکمت اشراق و جریان های عرفانی متقدم (قرون 6 و7)

جریان های عرفانی متقدم و استمرار حکمت باطنی
شهاب الدین سهروردی و شارحان حکمت اشراق
عین القضاه همدانی
بابا افضل کاشانی (667)
ابن الفارض مصری (632)

8) از فخر رازی تا خواجه طوسی شکوفایی کلام فلسفی (قرن هفتم)

امام فخر رازی (606)
فریدالدین داماد، خسروشاهی، قطب الدین مصری
خواجه طوسی (672)
ابن میثم بحرانی (699- 679)
اثیرالدین ابهری
نجم الدین کاتبی (675)
علامه حلی (711)
فاضل مقداد

9) از ابن عربی تا جامی شکوفایی و تکامل عرفان اسلامی (قرون 7 و 8 و9 )

اصالت عرفان اسلامی
ابن عربی و عرفان نظری
گرایش های وحدت وجودی در اندیشه عارفان متقدم
نسبت بین تصوف و عرفان اسلامی
گرایش های گوناگون در عرفان اسلامی
شارحان و اتباع ابن عربی از قونوی تا جامی
عطار نیشابوری (628). جلال الدین رومی (672)، محمود شبستری (720)

10) گرایش های عرفانی در سرزمین های اسلامی

عرفان اسلامی در آفریقا
عرفان اسلامی در مصر و جهان عرب
عرفان اسلامی در شبه قاره
عرفان اسلامی در ترکیه و قفقاز
عرفان اسلامی در آسیای میانه
عرفان اسلامی در چین و آسیای جنوب شرقی

11) مکتب شیراز و رشد و تعالی کلام فلسفی (قرون 8 -9)

قاضی عضد الدین ایجی (760)
قطب الدین رازی (766)
محمد بن مبارکشاه سمرقندی
سعدالدین تفتازانی (791) و محقق قوشجی (879)
میرسید شریف جرجانی (816)
میرصدرالدین دشتکی (903)
جلال الدین دوانی (908)
محقق خضری (935/ 942/ 957)
میرغیاث الدین منصور دشتکی (947)

12) مکتب اصفهان تلاقی جریان های گوناگون فکری فلسفی (قرون 11- 12)

میرمحمد باقر داماد (1041)
میرفندرسکی (1050) و شیخ بهایی (1030)
میرزا رفیعا نائینی (103)
ملا شمسا گیلانی (1098) و سلطان العلماء مازندرانی
سیداحمد عاملی و سایر تلامیذ میرداماد
ملا رجبعلی تبریزی (1080/ 1070)
ملا محمد باقر سبزواری (1098) و قوام الدین رازی (1093)
ملا محسن لبانی (1094) و قوام الدین رازی (1093)
قاضی سعید قمی (1103)
علی قلی خان بن قرچغای خان قمی (1097)
ملا محمد صادق اردستانی (1134) و میرسید حسن طالقانی
میرزا محمد تقی الماسی (1159) و ملا اسماعیل خواجوی (1073)
فاضل هندی (1137)
قطب الدین محمد نیریزی (1173)
ملا نعیما طالقانی (1151) بهاءالدین محمد اصفهانی
سید رضی لاریجانی (1270)
آقا محمد بیدآبادی و تلامیذ وی
علامه ملا محمد مهدی نراقی (1209)

13) صدرالمتألهین و ظهور حکمت متعالیه

ملاصدرا و حکمت متعالیه:
روش شناسی، ممیزات، اصول و مبانی ، متفق علیه آن
عرفان و حکمت متعالیه
فلسفه اشراق و حکمت متعالیه
مبادی دینی و حکمت متعالیه
کلام و حکمت متعالیه
تلامیذ و ملاصدرا و شارحان حکمت متعالیه:
فیاض لاهیجی (1071)
فیض کاشانی (1091)
شیخ حسین تنکابنی (1104)
ملا علی نوری (1246)، میراز حسن نوری (1313)
ملا محمد جعفر لنگرودی (1255)
حاج ملا هادی سبزواری (1289)
منتقدان حکمت متعالیه :
ملا رجب علی تبریزی و قاضی سعید قمی
شیخ احمداحسایی
علامه حائری مازندرانی

14) مکتب تهران درخشش حکمت و عرفان (قرون 13و 14)

حکیم ملا عبدالله زنوزی (1257)
آقا علی مدرس طهرانی (1307)
آقا محمد رضا قمشه ای (1306)
میرزا هاشم اشکوری (1332)
سلطان محمد جنابذی گنابادی (1337)
میرزا حسن کرمانشاهی (1336)
شیخ محمد حسین اصفهانی (1361)
سید احمد کربلایی (1332)
میرزا محمد علی شاه آبادی (1369)
میرزا محمد قمی (1304 ش)
میرزا عبدالکریم طهرانی روشن (1371)
میرزا مهدی آشتیانی (1372)
میرزا ابوالحسن شعرانی (1352 ش)
میرزا احمد آشتیانی (1395 ش)
علامه حایری مازندرانی (1391)
شیخ محمد حسین فاضل تونی (1339 ش)
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (1395)
سید محمد کاظم عصار (1396)
شیخ علی محمد جولستانی (1365 ش)

15) جریان های روشنفکری متأثر از تفکر غرب

ایران
جهان عرب
شبه قاره
ترکیه و قفقاز
آسیای جنوب شرقی

16) شکوه فلسفه و عرفان ناب در عصر انقلاب اسلامی و مواجهه با فلسفه جدید غرب

علامه طباطبایی,
امام خمینی,
علامه مطهری,
سید محمد باقر صدر,
سید جلال الدین آشتیانی,
مهدی حایری یزدی,
اعلام حاضر (ادام ا... اظلالهم),
فلسفه های مضاف,
فلسفه سیاست,
فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق,
فلسفه علم,
فلسفه نفس,
فلسفه تاریخ,
فلسفه هنر و زیبایی شناسی,
فلسفه منطق


برچسب‌ها: , انجام پایان نامه فلسفه , علامه طباطبایی , امام خمینی , علامه مطهری , سید محمد باقر صدر , سید جلال الدین آشتیانی , مهدی حایری یزدی , اعلام حاضر (ادام ا... اظلالهم) , فلسفه های مضاف , فلسفه سیاست , فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق , فلسفه علم , فلسفه نفس , فلسفه تاریخ , فلسفه هنر و زیبایی شناسی , فلسفه منطق

مقاله رایگان

Scroll To Top